Teenused

Koostame hoonete arhitektuurseid ehitusprojekte erinevates projekti staadiumites.

Soovi korral koostame hoone eskiisi projekteerimistingimuste taotlemiseks või keskkonda sobivuse hindamiseks. Tellides meilt ehitusloa taotlemise aluseks vajaliku eelprojekti, tegeleme ise ka taotluse ja sellega seonduvate kooskõlastustega. Põhiprojekti staadiumis arendame edasi juba olemasolevat eelprojekti- töötame välja olulisemad sõlmed ja koostame ehitustoodete spetsifikatsioonid. Tööprojektis täpsustame juba iga pisimagi detaili ja valime hoonesse täpsed tooted ja seadmed.

Muuhulgas omame pikaajalist kogemust korterelamute tervikliku rekonstrueerimise ehitusprojektide koostamisel, mille alusel on võimalik taotleda KredEx rekonstrueerimistoetust. Energiatõhusa lahenduse väljatöötamisel pakume terviklahendust koos vajalike eriosade (kütte-, ventilatsiooni-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide) projektide koostajatega.

Projektide koostamiseks kasutame Autodeski tarkvara, 2D AutoCad ja mudelprojekteerimiseks Revit’it. Soovi korral visualiseerime kasutades Twinmotion’it.

Pakume ehituskonstruktsioonide osa projekteerimist nii eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti staadiumites. Konstruktsioonide projekteerimisega saab alustada, kui on olemas tellijapoolne lähteülesanne, kavandatava hoone arhitektuurne eelprojekt ja teostatud ehitusgeoloogilised uuringud. Projekteerimisel lähtume asjakohastest normidest ja seadustest ning heast ehitustavast.

Oma töös kasutame kaasaaegset mudelprojekteerimise tarkvara Autodeskilt (Revit, Robot Structural Analysis).

Seisame hea selle eest, et Sinu hoone ehitatakse vastavalt projektile ning kehtivale seadusandlusele. Hoiame silma peal kogu ehitustegevusel, mis tagab nõuetele vastava, kauakestva ja kvaliteetse ehitise.
Koostame hoone mõõdistusprojekti vastavalt olemasolevale olukorrale- teostame hoone mõõdistamise, digitaliseerime selle ning koostame seletuskirja.
Raamatupidamisteenus, palga- ja personaliarvestus väikestele ja keskmistele alustavale või toimivale ettevõttele.
Tahad olla sõltumatu ja alustada ettevõtlust, kuid ei tea kust alustada? Selleks, et mõtted ja numbrid ikka kooskõlas oleks, pöördu meie poole ja aitame su ideed paberile panna koostades eduka äriplaani!
Soovite oma tegevust laiendada? Asju või mööblit hoiustada, aga ruumid puuduvad? Meie lahendame Su ruumipuuduse!

Saada päring siit! Vastame esimesel võimalusel

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.