Tehtud tööd

Üksikelamud

Korterelamute rekonstrueerimine

Tööstushooned

Ühiskondlikud hooned